PRIVACYBELEID EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS - BELGIË

De persoonlijke informatie die door ZEborne wordt gevraagd is vertrouwelijk en noodzakelijk om contact met u op te nemen en u gerichte informatie te verstrekken over de oplaadoplossingen die het best bij uw voertuig en uw behoeften passen.

De gegevens zijn uitsluitend bestemd voor ZEborne, zijn dienstverleners, Free2move eSolutions, Stellantis en zijn netwerk van dealers, en ze worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel te bereiken.

Uw geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om onze dienstverlening te verbeteren.

Het doorgeven van persoonsgegevens buiten de Europese Unie aan dienstverleners van ZEborne is mogelijk en onderworpen aan standaard contractuele clausules.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, de verwerking ervan te beperken of tegen te houden, alsook het recht om uw gegevens te laten overdragen. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een brief of e-mail, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Zeborne – Service relation client - 40 rue de Paris – 92100 Boulogne Billancourt - France of naar servicesupport@zeborne.com.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00, e-mail commission@privacycommission.be, website https://www.privacycommission.be/nl. Overeenkomstig artikels VI.111 tot VI.114 en artikels XIV.78 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht, kunt u zich registreren op de lijst tegen ongewenste reclame via de telefoon op de website https://economie.fgov.be >verkoop >reclame >ongewenste-communicaties